Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlık yapılarında akreditasyonun etkisi 

      Tever, Hatice Zeynep (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      Sağlık yapıları, tasarımı, yapımı, işletmesiyle teknolojik gelişimin, hızlı ve etkili olduğu yapılardır. Teşhis ve tedavi teknolojilerinin, ilaç ve kimya endüstrilerinin gelişmesi sağlık hizmetlerinin, dolayısıyla sağlık ...