Show simple item record

dc.contributor.authorHalmatov, Medera
dc.contributor.authorÜnlü, Halit
dc.contributor.authorEkin, Samet
dc.date.accessioned2020-08-17T12:01:29Z
dc.date.available2020-08-17T12:01:29Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationHalmatov, M., Ünlü, H. ve Ekin, S. (2019). Okul öncesi dönem çocukların empati becerilerinin incelenmesi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/5577
dc.description.abstractEmpati, kendini başkalarının düşüncesine, hissine ve hareketine hayali bir biçimde aktarılması durumudur (Dyamond, 1949) ya da kişinin mevcut duygularını doğru bir şekilde algılamak için başka bir kişinin hayatına girme kabiliyetidir (Kalisch, 1973) gibi birçok tanım karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca empati becerileri bazı araştırmacılar temel bir bilişsel fonksiyon olarak değerlendirirken (Barnett, 1990; Borke, 1971), bazı araştırmacılar ise empatiyi duyuşsal bir tepki olarak ele almaktadırlar (Bernadett-Shapiro, Ehrensaft ve Shapiro, 1996; Feschbach ve Roe, 1968; Mehrabian ve Epstein, 1972). Ayrıca hem bilişsel hem duyuşsal yönleri bir arada olan tanımlar mevcuttur. Örneğin, Eisenberg & Fabes (1998) empatiyi “kişinin karşısındaki kişinin duygusal durumunu anlayarak tepki vermesi ve karşısındaki kişinin hissettiği ya da hissedebileceğini tahmin ettiği duyguyla aynı ya da oldukça benzer bir duyguyu hissetmesi” olarak tanımlamışlardır. Çocuklarda, kişilerarası iletişimin ve etkileşimin temelini oluşturan okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar birbirlerini tanımaya, birlikte aktivite yapmaya, arkadaşlık kurmaya, problem çözmeye ve birçok yeni deneyimleri yaşamaktadırlar. Yaş özellikleri ve bireysel farklılıkları itibariyle çocukların aynı duruma verilen tepkiler değişebilmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının empati beceri düzeylerinin cinsiyete ve yaşa göre değişkenleri incelenmektedir. Veriler Ağrı Merkez ilçesinde farklı sosyo-ekonomik düzeylerden bağımsız anaokullarına devam eden 3,4,5,6 yaşında kız ve erkek çocuklarından oluşturulacaktır. Çocukların empati becerilerini belirlemek amacıyla “yardım etmek”, “kendi kişisel çıkarlarının aksine arkadaşına karşı empati göstergesi”, “arkadaşına acıma ve yardım etme” ve “sevinci paylaşmak” gibi 4 farklı durumu yansıtan hikayeler hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme neticesinde hikâyeler sırasıyla her çocuğa sunulacak ve çocukların hikâyeleri tamamlamaları istenecektir. Elde edilen verilerin analizi içerik analizi yöntemi ile yapılacaktır. Araştırma sonuçları kongreye hazırlanarak ayrıntılı olarak sunulacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectEmpatien_US
dc.subjectOkul öncesien_US
dc.subjectHikaye tamamlamaen_US
dc.subjectDuygularen_US
dc.titleOkul öncesi dönem çocukların empati becerilerinin incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Konferans Öğesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess