Show simple item record

dc.contributor.authorVardar Hamamcıoğlu, Gülşah
dc.date.accessioned2020-09-11T14:35:29Z
dc.date.available2020-09-11T14:35:29Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationVardar Hamamcıoğlu, G. (2016). Kiralanan taşınmaz üzerinde üçüncü kişinin kira sözleşmesinden sonra sınırlı aynî hak sahibi olması ve buna bağlanan sonuçlar (TBK. m. 311). Ankara Barosu Dergisi. s. 303-331.en_US
dc.identifier.issn1300-9885
dc.identifier.urihttp://www.ankarabarosu.org.tr/e-yayin/dergi/ankara-barosu-dergisi.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6242
dc.description.abstract6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmesinin devamı sırasında kiracının, kiralananın el değiştirmesi nedeniyle zarar görmesini engellemeye çalışmış, TBK. m. 310 hükmünde yeni malikin kira sözleşmesinin kendiliğinden tarafı olacağını hüküm altına almıştır. Yine TBK. m. 311 hükmünde kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen sınırlı aynî hak tesis edilmesi durumunda kiralananın el değiştirmesine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağına işaret edilmiştir. Bu çalışmada ise TBK. m. 311 hükmü tahlil edilecek olup kira sözleşmesinin devamında kiralanan taşınmaza ilişkin tesis edilen sınırlı aynî hakkın türüne göre, kiralananın el değiştirmesine ilişkin TBK. m. 310 hükmünün ne derece uygulanıp uygulanamayacağı irdelenecektir.en_US
dc.description.abstractTurkish Code Of Obligations, Code numbered 6098, tried to prevent lessee due to damages of change hands of lease subject and in Article 310 structured that new owner of lessee would be party of lease contract. And again in Article 311 has been pointed out that the provisions of lease changed hands of lease subject would be analog applicable when a third party has limited real rights on lease subject that has an effect on the lessee right. In this study, Article 311 of Turkish Code Of Obligations is to be analyzed. And in this study also it will be examine that provisions of lease changed hands of leased real estate in which context applicable or not when a third party has limited real rights on lease subject during the lease contract.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Barosuen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectKira sözleşmesien_US
dc.subjectKiralananın el değiştirmesien_US
dc.subjectSözleşmenin devrien_US
dc.subjectKiralanan üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesien_US
dc.subjectMülkiyete eş değer sınırlı aynî haken_US
dc.subjectLease contracten_US
dc.subjectChange of hands of lease subjecten_US
dc.subjectAssumption of contracten_US
dc.subjectPlace in limited real right on lease subjecten_US
dc.subjectLimited real rights that equivalent to propertyen_US
dc.titleKiralanan taşınmaz üzerinde üçüncü kişinin kira sözleşmesinden sonra sınırlı aynî hak sahibi olması ve buna bağlanan sonuçlar (TBK. m. 311)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Barosu Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.authorid0000-0001-8589-6296en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage303en_US
dc.identifier.endpage331en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorVardar Hamamcıoğlu, Gülşah


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal