Show simple item record

dc.contributor.authorOktik, Nurgün
dc.contributor.authorNas, Fethi
dc.date.accessioned2020-09-11T14:37:46Z
dc.date.available2020-09-11T14:37:46Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationOktik, N. ve Nas, F. (2005). Ulus-devlet ve topluluklar: Midyat örneğien_US
dc.identifier.issn2667-7296
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6245
dc.description.abstractBu çalışmanın konusunu oluşturan Midyat, aynı yemeklerin yendiği, benzer elbiselerin giyildiği, şarkıların bile aynı söylendiği fiziksel olarak küçük, ancak anlam bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Birbirinden farklı dinleri, dilleri ve etnik yapıları olan Süryani, Yezidi, Kürt ve Arap toplulukları ibadet şekilleri aynı olmasa da, bu coğrafyada lyüzyıllardır hayatlarını ve birlikteliklerini sürdürerek birbirleriyle benzeşmişlerdir. Tönnies’in kaybolmaya yüz tutmuş olmasından ötürü üzüntü duyduğu topluluksal yaşam, burada varlığını sürdürmektedir. Çalışmanın kuramsal temeli Tönnies’in topluluk ile ilgili teorisinden hareket edilerek yapılandırılırken, Midyat çalışmanın alanını oluşturmaktadır. Midyat’taki toplulukların kendi içsel özellikleriyle birlikte, onları birleştiren öğeler de bu çalışmada hem betimleme düzeyinde hem de analitik olarak açıklanmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe main topic of this study is Midyat, which is physically small but significantly important place, that the same foods are eaten, the same clothes are dressed and the same songs are sung. In this place, Assyrian, Ezidy, Kurdish and Arabic communıties with different religions, languages and ethnicity have maintained thier life and solidarity for centuries. Even the forms of prayings are not the same they became very similar. Here –what Tönnies felt worry of its dissapearing- the community life could be met. This paper is about Midyat and different communities(Assyrian, Ezidy, Kurdish and Arabic communıties) inside and outside relationship with each other while theoritical framework based upon Tönnies’ theory of community. It will be try to explain and look at the analytic perspective in communal life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMugla Sitki Kocaman Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectToplum ve topluluken_US
dc.subjectDinselen_US
dc.subjectDilsel ve etnik topluluken_US
dc.subjectKanbağıen_US
dc.subjectKomşuluk ve dostluken_US
dc.subjectSocietyen_US
dc.subjectCommunity .en_US
dc.subjectReligiousen_US
dc.subjectLinguiticen_US
dc.subjectEthnic communityen_US
dc.subjectBlood relationen_US
dc.subjectNeigburhooden_US
dc.subjectSolidarityen_US
dc.titleUlus-devlet ve topluluklar: Midyat örneğien_US
dc.title.alternativeNation-state and communities: case study Midyaten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess