Show simple item record

dc.contributor.authorOktik, Nurgün
dc.date.accessioned2020-09-11T14:37:56Z
dc.date.available2020-09-11T14:37:56Z
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.citationOktik, N. (2001). Turizm sektöründe çalışan kadınların toplumsal değişime etkileri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. s. 145-151.en_US
dc.identifier.issn2667-7296
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6246
dc.description.abstract1990’lar dünya genelinde her alanda hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak kabul görmektedir. Teknoloji alanındaki hızlı atılımların etkisi toplumsal yaşamın her kesiminde kendini gösterirken politik ve ekonomik değişimler sosyal ve kültürel dönüşümlerin aracı olmaktadırlar. Sosyal örgüdeki ve kültürel yapıdaki bu değişimler toplumdaki bireylerin kişisel tercihlerinin öncelik sıralamasında da etkisini göstermektedir. Sosyal yapının ve bireylerin küresel boyutlardaki bu hızlı değişiminin en etkili iletim araçlarından birisi turizm olgusudur. Turizm olgusu hem turist hem de turistik yörenin halkı için değişimdir. Turist yaşadığı örgüden kısa bir süre için koparak farklı bir ortamın sosyal ve kültürel deseni içerisine girmektedir. Bu etkileşim içerisinde turist bireysel bağlamda değişimi yaşarken yerel halkın kültürel, ekonomik ve çevresel kalıplarının değişimine neden olan etkenlerden birisi olarak belirmektedir. Bu değişime aracı olan ve etkileşimi en yoğun yaşayan kesimlerden birisi hizmet sektöründe uzmanlık istemeyen işlerde çalışan kırsal kökenli kadınlardır. Bu araştırmada 1100 kilometre kıyı şeridine sahip ve turizm olgusunun yoğun yaşandığı Muğla il sınırlarında turizm sektöründe özellikle uzmanlık istemeyen işlerde çalışan kırsal kökenli kadınların turizmden etkilenişi ve bu değişimi köylerinin yapısına ne şekilde taşıdıkları incelenecektir.en_US
dc.description.abstractTourism is the one of the important factors that affects globalisation. The concept of tourism fosters a change in life style for both the tourist and the local community, which the tourist is visiting. The tourist leaves his / her home environment and enters a totally new one, thus interacting with the locals. This interaction brings about a change in values for both the tourist and the locals. The change which tourism brings is also reflected on the life style of rural women who work in that sector. This study based on rural women who work as unskilled labourers in the tourism sector in Muğla. These women create the biggest cultural impact in the communities in which they live as they are constantly exposed to different cultures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuğla Sıtkı Koçman Üniveristesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.titleTurizm sektöründe çalışan kadınların toplumsal değişime etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4910-9464en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage151en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorOktik, Nurgün


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal