Show simple item record

dc.contributor.authorUlucan, Devrim
dc.date.accessioned2020-09-22T06:42:49Z
dc.date.available2020-09-22T06:42:49Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationUlucan, D. (2013). Kanuni grev kararı ve sonuçları. Çalışma ve Toplum Dergisi. 4(39), s.275-286.en_US
dc.identifier.issn1305-2837
dc.identifier.urihttps://www.calismatoplum.org/makale/kanuni-grev-kararive-sonuclari#
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6332
dc.description.abstract2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununu yürürlükten kaldıran 7.11.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi konularını baştan düzenlerken bu kapsamda grev olgusunu da yeniden düzenlemiştir. Toplu iş sözleşmesi özerkliği sistemi, tüm kurumları ile anayasa düzeyinde güvence altına alınmış olmasına karşın, son olarak yürürlüğe konulan 6356 sayılı hükümlerine göre de, başta sendika üyeliğinin saptanması olmak üzere, toplu sözleşmeye taraf olabilmek için yetki belgesinin verilmesi, toplu iş sözleşmesi prosedürünün uygulanması, uyuşmazlığın saptanması, arabuluculuk, grev ertelemesi, grev yasakları, grev uygulama esasları ve bu konuda getirilen sınırlamalar ile tam bir devlet vesayetinde işleyen bir sistem olarak ortaya çıkmakta ve özerklikle bağdaşmayan bir yapıya sahip olduğu gözlenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇalışma ve Toplum Dergisien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectGreven_US
dc.subjectToplu iş sözleşmesien_US
dc.subjectSendikaen_US
dc.subjectGrev oylamasıen_US
dc.titleKanuni grev kararı ve sonuçlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇalışma ve Toplum Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage275en_US
dc.identifier.endpage286en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUlucan, Devrim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal