Show simple item record

dc.contributor.authorKaraduman İşlek, Sena
dc.date.accessioned2020-09-22T07:56:18Z
dc.date.available2020-09-22T07:56:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-07
dc.identifier.citationKaraduman İşlek, S. (2020). Kişisel verilerin korunması hakkı: uygulamada karşılaşılan sorular ve çözüm önerileri / The right of protection of personal data: the problems in application and proposed solutions (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6335
dc.description.abstractKişisel verilerin korunması hakkı bağımsız bir temel hak niteliğini taşımaktadır. Temel hak olarak değerlendirilmeden önce özel hayatın gizliliği hakkı kapsamı altında yorumlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, internetin sınırının olmaması gibi sebepler ile kişisel veriler ulusal ve uluslararası alanda birçok farklı şekilde işlenmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edilmemesi için ulusal ve uluslararası mevzuatlarda koruma yollarını düzenleme ihtiyacı duyulmuştur. Kişisel verilerin korunması hakkı uluslararası mevzuatta çok uzun yıllardan beri yer almasına rağmen Türkiye‟de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun birtakım ihtiyaçları karşılamaması sebebiyle uygulamada bu hakkın korunmasına ilişkin bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çalışmada bu sorunlardan başlıcalarına 6698 sayılı Kanun ve Avrupa Birliği uygulamaları karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe right of protection of personal data, which constitutes an independent fundamental right, shall be interpreted under the scope of the right to privacy in private life. Due to the developments of technology and the limitless possibilities of such, personal data has been processing through various national and international fields. Therefore, in order not to violate the right of protection of personal data, the need to regulate the ways of protection in both national and international legislation has become compulsory. Although the right of protection of personal data has been taken its place in the international legislation for many years, the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 entered into force and Turkish Data Protection Authority was established a little while ago. There, hereby, have been some problems regarding the practice of the right of protection of personal data. In this study, the main problems will be indicated in comparison with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 and the practices of European Union.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKişisel verien_US
dc.subjectKişisel verilerin korunması hakkıen_US
dc.subject6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunuen_US
dc.subjectAvrupa Birliği genel veri koruma tüzüğüen_US
dc.subjectKişisel verileri koruma kurumuen_US
dc.subjectPersonal dataen_US
dc.subjectThe right of protection of personal dataen_US
dc.subjectThe law on the protection of personal data no. 6698en_US
dc.subjectEuropean Union general data protection regulationen_US
dc.subjectTurkish data protection authorityen_US
dc.titleKişisel verilerin korunması hakkı: uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeThe right of protection of personal data: the problems in application and proposed solutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-3059-9099en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKaraduman İşlek, Sena


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States