Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsal Özberk, Elif Bengi
dc.contributor.authorKoç, Nizamettin
dc.date.accessioned2020-10-06T13:13:14Z
dc.date.available2020-10-06T13:13:14Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÜnsal Özberk, E. B. ve Koç, N. (2017). WÇZÖ-IV Maddelerinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey açısından işlev farklılığının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması / Gender and socioeconomic status DIF on the WISC-IV Turkish for items: a comparison of DID detection tecniques. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 8(1), s. 112-127.en_US
dc.identifier.issn1309-6575
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/epod/issue/28110/287577
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6467
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WÇZÖ) IV Türkçe formundaki maddelerin sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyete göre işlev farklılığı gösterip göstermediğinin, birden fazla yöntemle incelenerek birbiri ile uyumlu sonuçlar verip vermediğinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada WÇZÖ-IV Türkiye Uyarlama ve Standardizasyon Çalısmasına ait 819 kişilik ön uygulama verileri kullanılmıştır. Çalışma WÇZÖ-IV’ün çoklu puanlanan maddelerden oluşan Küplerle Desen, Benzerlikler, Sayı Dizisi, Sözcük Dağarcığı, Harf-Rakam Dizisi, Kavrama alttestleri ve ikili puanlanan maddelerden oluşan Resim Kavramları, Mantık Yürütme Kareleri, Resim Tamamlama, Genel Bilgi, Aritmetik, Sözcük Bulma olmak üzere toplam 12 alttest ve bu alt testlerde yer alan 315 madde üzerinden yürütülmüştür. Maddelerin işlev farklılığı içerip içermediğine karar vermek için ikili puanlanan maddeler açısından Rasch Modeli, Mantel‐Haenszel, SIBTEST yöntemleri, çoklu puanlanan maddeler açısından da Kısmi Puan Modeli, Mantel Test ve Poly-SIBTEST yöntemleri kullanılmış ve 12 alt test açısından madde işlev fonksiyonu içeren maddeler belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan MİF belirleme yöntemleri incelendiğinde, genel olarak yöntemlerin birbiriyle tutarlı sonuçlar verdiği ancak cinsiyet açısında MİF içeren maddelerin tespitinde Mantel-Haenszel, SIBTEST ve Mantel Test, Poly-SIBTEST istatistikleri daha tutarlı sonuçlar verirken sosyoekonomik düzeye göre MİF içeren maddelerin tespitinde Mantel-Haenszel, Rasch Modeli ve Mantel Test, Kısmi Puan Modelinin daha tutarlı sonuçlar verdiği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate potential gender and socio-economic status bias in theWechler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition (WISC-4) by using several differential item functioning detection techniques. In this study, WISC-4 Turkish standardization test pilot data including 817 children were used. In accordance with the purpose of the study, 315 items were used both in polytomously scored subtests such as Block Design, Similarities, Digit Span, Vocabulary, Letter-Number Sequencing, Comprehension, and dichotomously scored subtests such as Picture Concepts, Matrix Reasoning, Picture Completion, Information, Arithmetic, and Word Reasoning. While Rasch Model, Mantel-Haenszel, and SIBTEST DIF detection techniques were used for dichotomously scored items, Partila Credit Model, Mantel, and Poly-SIBTEST techniques were used for polytomously scored items. In terms of DIF techniques, Mantel-Haenszel, SIBTEST and Mantel Test, Poly-SIBTEST analyses provided similar results when DIF based on gender was investigated. In addition Mantel-Haenszel, Rasch estimations and Partial Credit Model, Mantel Test results were similar while investigating DIF according to socioeconomic status.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneğien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectWechsler çocuklar için zekâ ölçeği IVen_US
dc.subjectRasch modelien_US
dc.subjectMantel‐haenszelen_US
dc.subjectSIBTESTen_US
dc.subjectKısmi puan modelien_US
dc.subjectMantel testen_US
dc.subjectPoly-SIBTESTen_US
dc.subjectWechsler intelligence scale for children IVen_US
dc.subjectRasch modelen_US
dc.subjectMantel-Haenszelen_US
dc.subjectSIBTESTen_US
dc.subjectPartial credit modelen_US
dc.subjectPoly-SIBTESTen_US
dc.titleWÇZÖ-IV Maddelerinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey açısından işlev farklılığının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeGender and socioeconomic status DIF on the WISC-IV Turkish for items: a comparison of DID detection tecniquesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0001-5412-0727en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage112en_US
dc.identifier.endpage127en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal