Show simple item record

dc.contributor.authorBedel, Ahmet
dc.date.accessioned2020-10-15T05:48:52Z
dc.date.available2020-10-15T05:48:52Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationBedel, A. (2014). Ergenlerde mantıkdışı inançların yordayıcısı olarak başa çıkma stratejileri. Eğitim ve Bilim Dergisi. 39(176), s. 237-246.en_US
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttp://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3518/851
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6549
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, başa çıkma stratejileri ve mantıkdışı inançlar arasında ilişkilerin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin mantıkdışı inançları anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığının belirlenmesidir. Bu amaçla, 360 ortaokul ve lise öğrencisine Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği (Spirito, Stark ve Williams, 1988) ve Mantıkdışı İnançlar Ölçeği (Çivitci, 2006) uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, pearson momentler çarpım korelâsyonu ve regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, başa çıkma stratejilerinin aktif başa çıkma ve olumsuz başa çıkma boyutu ile rahatlık talebi arasında, kaçınan başa çıkma boyutu ile başarı ve rahatlık talebi arasında anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, başarı talebinin anlamlı yordayıcısının kaçınan strateji olduğu, rahatlık talebinin anlamlı yordayıcılarının sırasıyla olumsuz, aktif ve kaçınan strateji olduğu, saygı talebinin ise başa çıkma stratejileri tarafından anlamlı düzeyde yordanmadığı sonucu elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin başa çıkma becerilerini arttırmaya yönelik yapılması planlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel ve grup rehberliği etkinliklerine yer verilmesinin önemine vurgu yapılarak tartışılmış ve bu konuda yapılacak sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Eğitim Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.15390/EB.2014.3518en_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectErgenen_US
dc.subjectBaşa çıkma stratejilerien_US
dc.subjectMantıkdışı inançlaren_US
dc.titleErgenlerde mantıkdışı inançların yordayıcısı olarak başa çıkma stratejilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitim ve Bilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4215-9290en_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue176en_US
dc.identifier.startpage237en_US
dc.identifier.endpage246en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBedel, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal