Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Şevki
dc.contributor.authorÇınar, Nilgün
dc.contributor.authorKaradeniz, Aslı
dc.contributor.authorKarşıdağ, Sibel
dc.date.accessioned2019-06-28T12:48:37Z
dc.date.available2019-06-28T12:48:37Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationŞahin, Ş., Çınar, N., Karadeniz, A. ve Karşıdağ S. (2016). Muhtemel sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığında Herpes Simpleks virüs antikor pozitifliği / Herpes simplex virus antibody positivity in probable Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Maltepe Tıp Dergisi, (8)1, s. 1-4.en_US
dc.identifier.issn1308-8661
dc.identifier.urihttp://maltepetipdergisi.org/summary.php3?id=184
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/654
dc.description.abstractSporadik Creutzfeldt Jakob Hastalığı (sCJH), prion proteininin yanlış katlanması sonucu ortaya çıkan, santral sinir sisteminin ilerleyici ve ölümcül bir hastalığıdır. Önceki yıllarda asiklovir tedavisine yanıtsız Herpes Simpleks Virüs (HSV) ensefaliti ile sCJH birlikteliği literatürde bildirilmiştir (1, 2). Bu bilgiler ışığında, son beş yıl içerisinde kliniğimizde takip edilen sJCD olgularımızda HSV antikorlarını araştırmayı ve klinik gidişatlarını tanımlamak amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractSporadic Creutzfeldt-Jakob disease (sCJD) is a progressive and fatal disease of the central nervous system originated from misfolding of prion protein. The concurrency of herpes simplex virus (HSV) encephalitis who unresponsive to acyclovir and sCJD cases have been reported before (1, 2). In the light of this knowledge, we investigated the HSV antibodies in our cases of sJCD who followed in our clinic in the last five years. Also, we aimed to illustrate clinical prognosis of these cases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleMuhtemel sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığında Herpes Simpleks virüs antikor pozitifliğien_US
dc.title.alternativeHerpes simplex virus antibody positivity in probable Sporadic Creutzfeldt-Jakob diseaseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2016-9965en_US
dc.authorid0000-0003-2016-9965en_US
dc.authorid0000-0003-3799-1090en_US
dc.authorid0000-0002-2887-9235en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage4en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States