Show simple item record

dc.contributor.authorSungur, Elif
dc.contributor.authorSolak, Serdar
dc.contributor.authorYıldız, Uğur
dc.contributor.authorKılıç, Nevin
dc.contributor.authorAltınışık, Umut
dc.contributor.authorMert, Ertan
dc.contributor.authorİnal, Melih
dc.date.accessioned2020-10-19T14:52:25Z
dc.date.available2020-10-19T14:52:25Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationSungur, E., Solak S., Yıldız U., Kılıç N., Altınışık U., Mert N. ve İnal M. (2013). Trafik Güvenliği Dersi için e-öğrenme içeriği geliştirme ve sunma deneyimi / The experience of e-learning content development and presentation for traffic safety course. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), s. 281-287.en_US
dc.identifier.issn2146-9199
dc.identifier.urihttp://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/34b.solak.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6584
dc.description.abstractTrafik kazaları yüzünden, hayatını kaybeden, sakatlanan ve çeşitli şekilde maddi ve manevi olarak zarara uğrayan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Trafik güvenliği konusunda vatandaşların daha bilinçli bir şekilde hareket etmesi için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri bulunmakta ve sponsorlar tarafından desteklenmektedir. “Trafik Güvenliği” ders içeriği sponsorlar tarafından desteklenerek oluşturulmuş ve Türkiye’de ilk defa Elektronik Seçmeli Ders olarak, Kocaeli Üniversitesinde açılarak öğrencilere sunulmuştur. Bu bildiride, ders içeriğinin e-öğrenme paketleri haline getirilmesinde kullanılan yöntem, yaşanan problemler, çözüm önerileri ve e-öğrenme paketleri hakkında öğrencilerden alınan geribildirimler sunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractA very significant number of Turkish citizens are undergone financial and emotional damages, loose their lives, and become disabled on account of traffic accidents. There are social responsibility projects that are sponsored, launched for citizens to act wisely on traffic safety. The content of Traffic safety course, supported by sponsors, was created as an electronic elective course for the first time in Turkey. In this paper, the method used to prepare learning packages from course content, feedbacks from students on e-learning and encountered problems and solutions are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTrafik güvenliğien_US
dc.subjectE-öğrenmeen_US
dc.subjectİçerik geliştirmeen_US
dc.subjectElektronik seçmeli dersen_US
dc.subjectTraffic safetyen_US
dc.subjectE-learningen_US
dc.subjectE-elective courseen_US
dc.titleTrafik Güvenliği Dersi için e-öğrenme içeriği geliştirme ve sunma deneyimien_US
dc.title.alternativeThe experience of e-learning content development and presentation for traffic safety courseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesien_US
dc.authorid0000 0002 6433 9439en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.identifier.endpage287en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess