Show simple item record

dc.contributor.advisorİyi, Sevgi
dc.contributor.authorAkkaya, Mehmet
dc.date.accessioned2019-06-28T14:08:35Z
dc.date.available2019-06-28T14:08:35Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006
dc.identifier.citationAkkaya, M. (2006). Dil ve kültür bağlamında Nermi Uygur'un felsefe anlayışı / Nermi Uygur's conception of philosophy in linguistic and cultural context (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/663
dc.description.abstractBu çalısmada Nermı Uygur'un dıl ve kültür bağlamında felsefe anlayısı ele alınmaktadır. Uygur'da insan her zaman dil, kültür ve teknik gibi yapılara yapısıktır. Daha doğrusu her insan bu yapıların içine doğmaktadır. İnsanın içine doğduğu yapılardan en belirgini olan dil bu tezde bir çeviri düzeneği olarak ortaya konmaktadır. Uygur yapıtlarında bu dilin öncelikle anadil olduğunun altını çizmiştir. Tezde insanın bu anadilde düsündüğü ve nesneleri bu dille adlandırdığı üzerinde durulmaktadır. Kültür, dile en yakın kavram olarak düsünüldüğü için ve Uygur'un dilden ve kültürden hareketle felsefe anlayısını olusturduğu için dil-kültür ilişkisinde derinlesme, tezde zorunlu hale gelmistir. Ayrıca çalısma, dilin felsefe ve dünya görüsüyle de iliskilerini ele almaktadır. Tez, Uygur'un insanı da göz önüne alan bir felsefe anlayısına sahip olduğunu dikkate almakta ve bu felsefe anlayısına göre de bilginin anadilden giderek olusturulduğu gösterilmeye çalısılmaktadır. Buna ek olarak çalısma, Uygur'un büyük filozofların yaptığı sistem felsefelerine elestirel baktığını, kendine özgü ifadesıyle bölük-pörçük felsefe yapmayı yegledıgını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalısmada "bölük-pörçük felsefe"ye uygun olarak bir yandan Uygur'un teknik, bilgi, eğitim, demokrasi, insan, devlet ve toplum tasarımları konu edilmekte, bir yandan da Uygur'un felsefe anlayısının, katı, mutlak ve kesin sonuçlara varmayı hedeflemeyen, aksine sürekli katkıları gerektirecek, yeniden isletilecek ve çoğaltılacak bir felsefe etkinliğine dönük anlayıs olduğunun altı çizilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study covers Nermi Uygurs conception of philosophy in linguistic and cultural context. The human being in Uygur is always attached to the structures such as language, culture and technique. In other words, every people is born into these structures. The language, the most prominent of the structures into which the human being is born is put forward as a translation arrangement in this dissertation. In his works, Uygur underlines that this language is primarily the native language. The dissertation deals with the fact that the human beings think in this language and name the objects with this language. As the culture is considered a concept nearest the language and Uygur has built his understanding of philosophy proceeding from the language and culture, the depth in language-culture relationship has become a compulsion. The study also deals with the relations of language with the philosophy and worldview. This dissertation notes that Uygur has an conception of philosophy which also considers human being, and it is tried to demonstrate that, according to such understanding of philosophy, the information is built up proceeding from the native language. In addition, this study shows that Uygur has critically looked into the system philosophies made by great philosophers, and unveils that he has preferred to making an inchoate philosophy in his authentic wording. This study covers, on the one hand, the technique, information, education, democracy, human, state and community designs of Uygur in line with the inchoate philosophy, and underlines, on the other, that Uygurs understanding of philosophy is not solid, absolute and not aiming for final conclusions, which, in contrary, is an understanding oriented to a philosophy activity which shall require continuous contributions, shall be operated again and increased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.titleDil ve kültür bağlamında Nermi Uygur'un felsefe anlayışıen_US
dc.title.alternativeNermi Uygur's conception of philosophy in linguistic and cultural contexten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAkkaya, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record