Show simple item record

dc.contributor.authorSavçın, E. Begüm
dc.date.accessioned2020-11-02T11:26:44Z
dc.date.available2020-11-02T11:26:44Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-10
dc.identifier.citationSavçın, E. Begüm (2020). Düş Yolculuğu Filmi bağlamında protez bellek olarak 2000 sonrası mübadele filmleri / Dream journey film in the contex of prosthesis memory after 2000 as a population exchange films. (Yayımlanmamış Sinema Sanatta Yeterlik Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6672
dc.description.abstractİnsanoğlu varlığından itibaren, göç etmiştir. Göç etmesine sebep olan iklim şartları, savaş gibi etkenlerle birlikte, bir milletin diğer bir millete baskı yoluyla da göç etmesine sebep olmuştur. Anadolu toprakları binlerce yıl içerisinde birbirinden farklı medeniyetleri barındırmış, güçlü olan medeniyetler zayıf olan medeniyetleri hegemonyasına almış ve sonrasında yok olmuşlardır. Çok tanrılı dinlerin var olduğu bu zaman diliminde birbirinden farklı inanç, dil ve kültüre ait bu medeniyetlerin davranış biçimleri, tek tanrılı dinlerin var olduğu andan itibaren de, bir değişiklik göstermemiştir. Temelinde insan ve insanın var olma davranışı maalesef barışçıl olmaktan ziyade korunma, çoğalma, neslini devam ettirme dürtüsüyle agresif bir tutum sergilemekten yanadır. Süregelen bir döngüyle, kimi zaman azınlık olanlar çoğunluk, kimi zamanda çoğunluk olanlar ise azınlık olmuştur. Osmanlı devletinin son dönemleri savaşlarla geçmiştir. Özellikle 93 harbi sırasında Osmanlı toprakları olan Romanya, Bulgaristan‟da yaşayan Rumlar Yunanistan'a, Türkler ise Anadolu topraklarına sürülmüşlerdir. Ardından gelen Balkan savaşları sırasında Batı Trakya'da bulunan Türklerin Anadolu topraklarına, Rumların ise Yunanistan'a göçleri devam etmiş ve sonrasında Lozan Barış Anlaşması sırasında ilk kez mübadele sözleşmesi her iki ülke tarafından imzalanarak devam eden göç, resmiyet kazanmıştır. Ata topraklarında yaşayan binlerce insan, her iki devletin gözetiminde ve gösterdikleri mekânlarda hayatlarını sürdürmek zorunda kalmışlardır. Hiç Rumca bilmeyen Rumlar Yunanistan'da, Türkiye'de bulunan Türkçe bilmeyen Türkler de kendilerini kabul ettirmek için uğraşırken, yeni bir dil öğrenme zorluğu, iklim değişikliği, kültürel farklılık ve ekonomik açıdan oldukça zorlanmışlar, her iki yakada yaşanan acılar ortak olmuştur. Bu tez kapsamında, Düş Yolculuğu bağlamında, göç olgusu ve bir alt başlığı olan mübadele incelenecek, 2000 sonrası Yunan ve Türk yönetmenlerce çevrilmiş mübadele filmlerinin hikayeleri karşılaştırılacak sonuç olarak sinemada protez bellek oluşumu açıklanacaktır.en_US
dc.description.abstractHuman beings have migrated since their existence. Along with factors such as war, climate conditions that cause migration, one nation also migrated to another nation through pressure. Anatolian lands hosted different civilizations in thousands of years, powerful civilizations included the weak civilizations in their hegemony and then disappeared. In this time period where polytheistic religions existed, the behaviors of these civilizations belonging to different beliefs, languages and cultures have not changed since the existence of monotheistic religions. Unfortunately, human beings 'and human beings' behavior is unfortunately rather than being peaceful, rather than taking an aggressive attitude with the urge to be protected, multiply, and continue the generation. With an ongoing cycle, sometimes minorities became the majority, and sometimes the majority became minorities. The last periods of the Ottoman state passed with wars. During these wars, other states came to their lands for various reasons and put pressure on foreign nations for a long time to migrate. Especially Romania, which was the Ottoman lands during the 93 war, the Greeks living in Bulgaria were deported to Greece and the Turks to the Anatolian lands. During the subsequent Balkan wars, the Turks in Western Thrace continued to migrate to Anatolian lands and the Greeks to Greece, and then the migration, which was continued by signing the exchange agreement for the first time during the Lausanne Peace Agreement, became official. Thousands of people living in ancestral lands had to survive under the supervision of both states and in the venues they showed. No Greek Cypriots in Greece do not speak, do not speak Turkish in Turkey for the Turks are also dealing impose themselves, the difficulty of learning a new language and attracted a lot of poverty, the pains have become common. In the context of the Dream Journey, this thesis will examine the phenomenon of immigration and a subtitle exchange, and the stories of exchange films translated by Greek and Turkish directors after 2000 will be compared, and as a result, the formation of prosthetic memory in the cinema will be explained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectProtez belleken_US
dc.subjectPost belleken_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectMübadeleen_US
dc.subjectMübadele filmlerien_US
dc.subjectProsthesis memoryen_US
dc.subjectPost memoryen_US
dc.subjectMigrateen_US
dc.subjectPopulation exchangeen_US
dc.subjectPopulation exchange filmsen_US
dc.titleDüş Yolculuğu Filmi bağlamında protez bellek olarak 2000 sonrası mübadele filmlerien_US
dc.typeartThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid000-0001-5305-2267en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSavçın, E. Begüm


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States