Show simple item record

dc.contributor.authorTaylan, Gaye
dc.contributor.authorAkan, Mithat
dc.contributor.authorAvcı, Gülden
dc.contributor.authorAköz, Tayfun
dc.date.accessioned2020-11-24T13:23:13Z
dc.date.available2020-11-24T13:23:13Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationTaylan, G., Akan, M., Avcı, G. ve Aköz, T. (2005). Medial kantal tümör eksizyonu sonrası kaydırılan orbikülaris oküli kas deri flebi ile uygun setetik sonuçlar / Optimum aesthetic results with sliding orbicularis oculi myocutaneous flap after medial canthal tumor excision. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 15(1), s. 6-10.en_US
dc.identifier.urihttps://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-medial-kantal-tumor-eksizyonu-sonrasi-kaydirilan-orbikularis-okuli-kas-deri-flebi-ile-uygun-estetik-sonuclar-30994.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/6813
dc.description.abstractEstetik kaygılar göz önünde bulundurulduğunda medial kantal tümörlerin rekonstrüksiyonu önemli bir problem oluşturur. Bazal ve yassı hücreli karsinomlar sıklıkla gözkapaklarını ve medial kantal bölgeleri etkiler ve bunların eksizyonu o bölgede geniş ve tam kat defektlere neden olabilir. Medial kantal bölgenin cildinin ve daha derin dokularının kaybı gözkapağından kaldırılan kas deri flebi ile rekonstrükte edilebilinir. Tam kat deri greftleri, V-Y ilerletme flebi, ya da frontal flepler rekonstrüksiyonda sıkça tercih edilen diğer alternatiflerdir. Bu teknikler estetik özellikleri korumada problemlere neden olabilirler. Tümör eksizyonu sonrası medial kantal bölgenin rekonstrüksiyonunda üst gözkapağından kaldırılan orbicularis oculi kas deri flebini bu problemleri önlemek için 8 hastaya uyguladık. Tüm hastalarda iyi sonuçlar elde edildi. Bu teknik; tek evreli rekonstrüksiyon, flepte iyi kanlanma, optimal doku ve renk uyumu ve iyi bir kozmetik sonuç sağlar.en_US
dc.description.abstractReconstruction of the medial canthal tumors constitutes a major problem when aesthetic features are taken into consideration. Basal cell and squamous cell carcinomas frequently affect the eyelids and medial canthal regions and surgical excision can produce a large, full-thickness defect of that region. The combined loss of skin and deeper tissues of medial canthal region can be reconstructed with use of an eyelid myocutaneous flap. Full-thickness skin grafts, V-Y advancement flap, or frontal flaps are the other generally preferred alternatives of reconstruction. However these techniques may cause problems in restoring the aesthetic features of that region. We performed the reconstruction of medial canthal area after tumor excision by using a sliding orbicularis oculi myocutaneous flap from the upper eyelid for 8 patients in order to avoid these problems. A fine result was achieved in all patients. The technique provides one-stage reconstruction, a good blood supply to the flap, an optimum tissue and color match and a good cosmetic result.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectİç kantusen_US
dc.subjectOrbikülaris okülien_US
dc.subjectKas-derien_US
dc.subjectMedial canthusen_US
dc.subjectOrbicularis oculien_US
dc.subjectMyocutaneousen_US
dc.titleMedial kantal tümör eksizyonu sonrası kaydırılan orbikülaris oküli kas deri flebi ile uygun setetik sonuçlaren_US
dc.title.alternativeOptimum aesthetic results with sliding orbicularis oculi myocutaneous flap after medial canthal tumor excisionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0001-8142-8794en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage6en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAköz, Tayfun


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal