Show simple item record

dc.contributor.authorYakut, Aysun
dc.contributor.authorKayataş, Kadir
dc.contributor.authorDemirtunç, Refik
dc.contributor.authorSezgin, Gülbüz
dc.date.accessioned2019-07-01T06:51:18Z
dc.date.available2019-07-01T06:51:18Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationYakut, A., Kayataş, K., Demirtunç, R. ve Sezgin, G. (2013). Rabdomiyoliz ile takip edilen hastaların taburculuk kararında kreatinin kinaz düzeyinin önemi: olgu sunumu / The importance of creatinine kinase level in discharge decision of patients with rhabdomyolysis. Maltepe Tıp Dergisi. 5(2), s. 26-30.en_US
dc.identifier.issn1308-8661
dc.identifier.urihttp://maltepetipdergisi.org/summary.php3?id=4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/688
dc.description.abstractAraç içi trafik kazası nedeniyle acil servise getirilen 22 yaşında erkek hastanın, fizik muayenesinde; sağ frontalde ve sağ el bileğinde ekimozları olup laboratuvar incelemesinde kreatinin fosfokinaz (CK) seviyesi yüksekti. Hasta rabdomiyoliz ön tanısı ile iç hastalıkları servisine interne edildi. Hastada gelişebilecek hiperkalemi, metabolik asidoz ve akut tubuler nekroz gibi rabdomiyoliz komplikasyonlarının engellenmesi amacıyla %0.9`luk NaCl izotonik ile hidrate edildi. Yatışının üçüncü gününde serum CK`nın düşüş eğiliminde olduğu gözlenmesi üzerine hastaya 4000 ml/gün oral sıvı almasını ve günaşırı CK kontrolünün tarafımızca yapılması önerilerek hasta taburcu edildi. Post-travmatik rabdomiyoliz düşünülen hastalarda etkilenen kas hasarının miktarını göstermede ve takiplerde kullandığımız kreatin kinaz taburculuk planınında major belirteç olmadığı bu vakada düşünüldü. Rabdomiyoliz nedeniyle acil servise başvuran hastalarda etkilenen kas kitlesine bakılmaksızın serum CK, Cr, ve K değerleri incelenmeli, yüksek bulunan olgularda oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi için tedaviye erken başlanmalıdır.en_US
dc.description.abstractA twenty-two years old men was admitted to emergency department after a motor vehicle accident, his physical examination revealed extended ecchimosis with creatinine kinase (CK) 37281 U/L value. The patient was refered to internal medicine clinic with the prediagnosis of rhabdomyolysis. In order to prevent rhabdomyolysis complications such as hyperkalemia, metabolic acidosis and acute tubular necrosis, hydration with 0.9% NaCI solution was administered. Serum CK was 6479 U/L at third day. Since CK was observed in the decreasing trend, the patient was recommended to drink liquids about 4000 ml/day and to check CK level every other day. In patients with possible rhabdomylolisis, CK, creatinine and K levels should be determined regardless of the muscular destruction extent and, in case of high levels, taking prompt measures to prevent complications seems wise.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectrabdomiyolizen_US
dc.subjectkreatin kinazen_US
dc.subjecttaburculuken_US
dc.subjecttakipen_US
dc.subjectrhabdomyolizisen_US
dc.subjectcreatine kinaseen_US
dc.subjectprosecutionen_US
dc.titleRabdomiyoliz ile takip edilen hastaların taburculuk kararında kreatinin kinaz düzeyinin önemi: olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeThe importance of creatinine kinase level in discharge decision of patients with rhabdomyolysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0774-2766en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage26en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States