Show simple item record

dc.contributor.authorGünay, Tuba
dc.contributor.authorTüfekçi, Ertuğrul Can
dc.contributor.authorAkyol, Hürkan
dc.contributor.authorÖcal, Aylin
dc.date.accessioned2021-01-14T13:12:14Z
dc.date.available2021-01-14T13:12:14Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.citationGünay, T., Tüfekçi, E. C., İlter, E., Akyol, H. ve Öcal, A. (2007). Atipisiz basit endometrial hiperplazi ve menoraji tedavisinde levonorgestrel salgılayan rahim içi aracın (mirena®) etkinliği / The effect of levonorgestrel releasing intrauterine device (mirena®) in the treatment of simple endometrial hyperplasia and menorrhagia. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, Türkiye Klinikleri. 1, s. 7-13.en_US
dc.identifier.issn1308-1012 / 2146-8699
dc.identifier.urihttps://docplayer.biz.tr/127088004-Atipisiz-basit-endometrial-hiperplazi-ve-menoraji-tedavisinde-levonorgestrel-salgilayan-rahim-ici-aracin-mirena-etkinligi.html
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7130
dc.description.abstractAmaç: Amacımız, levonorgestrel salgılayan rahim içi aracın menoraji ve atipisiz basit endometrial hiperplazi tedavisindeki etkinliği-nin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma; anormal uterin kanama şikayeti ile hastanemize başvuran, endometrial örnekleme sonucunda pato-loji tespit edilmeyen, başlıca yakınması menoraji olan 26 ve endometrial örnekleme sonucunda atipisiz basit endometrial hiperplazi tespit edilen 16 olmak üzere toplam 42 hastayı kap-samaktadır. Hastalara levonorgestrel salgılayan rahim içi araç(LS-RİS) uygulandı. Tedavi öncesi ve tedavinin 6. ayında transvajinal USG’leri yapıldı, Hb-Hct değerleri, kanamalı gün sayısı, siklus süresi, bir günde kullanılan ped sayısı ile endometrial kalınlıkları değerlendirildi. Hastalara 6. ayda pipelle ile endometrial örnekleme yapıldı. Bulgular: Olguların kanamalı gün ve günlük kullanılan ped sayısı anlamlı derecede azalırken (p< 0.05 ve p< 0.001), siklus süresi anlamlı şekilde uzamış olarak izlendi (p< 0.05). Hb ve Hct de-ğerleri altıncı ayın sonunda anlamlı olarak artmıştı (p< 0.05 ve p< 0.01). Endometrial kalınlıkta başlangıç değerlerine göre 6. ayda anlamlı azalma izlendi (p< 0.001). Sonuç: LS-RİS kanama miktarını azaltıp siklus süresini uzatmakta, altıncı ayın sonunda Hb-Hct değerlerinde anlamlı yükselme ve endometrial kalınlıkta azalma sağlamaktadır. Menoraji tedavi-sinde LS-RİS etkin bir tedavi olarak görülmektedir. Atipisiz ba-sit endometrial hiperplazi tedavisinde LS-RİS, kullanım kolay-lığı ve toleransının iyi olması nedeniyle oral gestagen tedavile-rine alternatifken, uzun dönem kullanımının etkinliği nedeniyle histerektomi ve endometrial ablasyona da alternatif olabilir.en_US
dc.description.abstractObjective: To investigate the effect of levonorgestrel releasing intrauterine device in the treatment of simple endometrial hyperplasia and menorrhagia. Material and Methods: We included a total of 42 patients (26 without any pathology in the endometrial biopsy butmenorrhagia, 16 with simple endometrial hyperplasia). Levonorgestrel releasing intrauterine device (LR-IUD) is placed to the patients. Before the treatment and at the 6th month, transvaginal ultrasonography was performed and Hb-Hct values, days with bleeding, menstruel phase, pads used and endometrial line were evaluated. Endometrial biopsy was performed with pipelle at the 6th month. Results: Days with bleeding and daily pads used by the subjects were decreased (p< 0.05 and p< 0.001), also menstruel cycle period was extended (p< 0.05). Hb and Hct values were increased at the 6th month measurement. Endometrial thickness was significantly decreased at the end of the 6th month (p< 0.001). Conclusion: LR-IUD decreases menstruel bleeding, increases menstruel cycle period. At the end of the 6th month Hb-Hct values were increased and endometrial thickness was decreased. LR-IUD seems to be an effective treatment for menorrhagia. LR-IUD may be an alternative for oral progestagens, surgical procedures and endometrial ablasion in the treatment of endometrial hyperplasia.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectEndometrial hiperplazien_US
dc.subjectmenorajien_US
dc.subjecthormon salgılayan rahim içi araçen_US
dc.subjectEndometrial hyperplasiaen_US
dc.subjectmenorrhagiaen_US
dc.subjectintrauterine devicesen_US
dc.titleAtipisiz basit endometrial hiperplazi ve menoraji tedavisinde levonorgestrel salgılayan rahim içi aracın (mirena®) etkinliğien_US
dc.title.alternativeThe effect of levonorgestrel releasing intrauterine device (mirena®) in the treatment of simple endometrial hyperplasia and menorrhagiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetriken_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0517-7310en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorİlter, Erdin


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess