Show simple item record

dc.contributor.authorMermertaş, Kübra
dc.date.accessioned2021-02-02T06:35:27Z
dc.date.available2021-02-02T06:35:27Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAydın, S. ve Mermertaş, K . (2020). E-Perakende Sektöründe Satış Sonrası Hizmetlerin Müşteri Tatmini Ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi. Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (22), 840-863.en_US
dc.identifier.issn1309-4289 / 2149-9136
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/58936/784972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7294
dc.description.abstractİnternet teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygın kitlelerce kullanılmaya başlaması ile e-perakendecilik Bilgi Çağı’nın yeni alışveriş yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Öncelerde düşük maliyet ve düşük fiyat yönünde pazarlama stratejilerini oluşturan e-perakendeciler, sonrasında tüketicilerin yaygın çeşit ve özellikle büyükşehirlerde hızlı teslimat gibi öne çıkan faydaları benimseyerek çevrimiçi alışverişe yönelmesi ile birlikte önemli bir gelişim göstermiştir. Özellikle, COVID-19 pandemisi döneminde öne çıkan sağlıklı ve güvenli alışveriş imkânıyla birlikte geleneksel perakendeciliğe karşı önemli bir alternatif halini alan e-perakende sektöründe fiyat odaklı değil hizmet odaklı bir rekabet anlayışına doğru geçiş yaşanmaktadır. Bu araştırmanın konusu eperakende sektöründe satış sonrasında müşterilere sunulan müşteri ilişkileri, teslimat, garanti, bilgilendirme ve iade süreçlerine dair hizmetlerin müşteri tatmini ve müşterilerin tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkilerini belirlemektir. 379 katılımcıdan çevrimiçi anket yöntemiyle toplanan verilerin analiz edilmesi sonucunda satış sonrası hizmetlerin eperakendeci sektöründe müşteri tatmini ve müşterilerin tekrar satın alma niyeti üzerinde olumlu ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractWith the rapid development of Internet technologies and their widespread use, e-retailing is considered as the new shopping method of the Information Age. E-retailers, who previously created marketing strategies for low cost and low price, have shown a significant development with consumers turning to online shopping by adopting prominent benefits such as widespread variety and fast delivery especially in metropolitan cities. Especially e-retail has become an important alternative to traditional retail by providing healthy and safe shopping opportunities during the COVID-19 pandemic period, causing a transition towards a serviceoriented competition, rather than price-oriented. The subject of this research is to determine the effects of after-sales services related to customer relations, delivery, guarantee, information and return processes on customer satisfaction and customers’ repurchase intention. As a result of the study, the data collected from 379 participants through an online survey revealed that after-sales services have a positive and significant effect on customer satisfaction and repurchase intention in e-retailing business.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKafkas Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.36543/kauiibfd.2020.36en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectE-perakendeen_US
dc.subjectMüşteri tatminien_US
dc.subjectSatış sonrası hizmetleren_US
dc.subjectE-retailen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.subjectAfter sales servicesen_US
dc.titleE-perakende sektöründe satış sonrası hizmetlerin müşteri tatmini ve tekrar satın alma niyetine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of after-sales services on customer satisfaction and repurchase intention in eretail sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetme Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2275-4682en_US
dc.authorid0000-0002-1710-0097en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage84en_US
dc.identifier.endpage863en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAydın, Samet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess