Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Dilay
dc.contributor.authorSargın, Sevda
dc.date.accessioned2019-07-02T12:41:58Z
dc.date.available2019-07-02T12:41:58Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-01
dc.identifier.citationSargın, S. (2014). Çabuk bozulan ürünler için sağlam bir dağıtım sistemi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/732
dc.description.abstractBu çalışmada belirsiz talep altında çabuk bozulabilir ürünlerin talep yapısı incelenerek, ilgili literatür taraması ile elde edilen bilgiler doğrultusunda dağıtım ağında istenen müşteri hizmet seviyesini koruyarak, stok maliyetlerini minimum yapacak bir stok yönetim sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında bir model oluşturularak, bu modelin gerçek hayata uygunluğu bir gıda firmasının dağıtım ağı üzerinde yapılacak uygulama ile sınanmıştır. Çalışmanın araştırma verilerinin elde edilmesi araştırmacı tarafından birebir görüşerek gerçekleşmiş ve veriler araştırma amacına yönelik olarak MS Excel üzerinde düzenlenmiştir. Veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) programında analiz edilmiştir. Talebin belirsizliği ve ürünün çabuk bozulabilir olması nedeniyle stok yönetim modellerinden “Tek Dönemli Olasılıklı Stok Yönetim” modeli kurularak istenen hizmet seviyesini sabit tutarak maliyetleri minimum seviyede tutacak bir yapı oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study examines the demand structure of the perishable products under uncertain demand, and consequently, develop a inventory management method for minimizing the inventory costs to achieve the desired customer service level in a distribution network. The study is conducted in line with the information acquired through the relevant literature review. Within the scope of this study, a model has been developed, and validity of this model has been tested with an application over the distribution network of a food company. The research data of the study have been collected by personel interviews with the company personnel, and the data have been arranged on MS Excel in compliance with the research objective. The data have been analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program. Due to uncertainty of the demand and perishability of the product, “Single-Period Stochastic Inventory Models-Newsboy Problem” has been used to keep the costs at minimum by keeping the demanded service level constant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇabuk Bozulan Ürünleren_US
dc.subjectOlasılıklı Stok Modellerien_US
dc.subjectGazeteci Çocuk Problemien_US
dc.subjectStok Yönetimien_US
dc.subjectPerishable Productsen_US
dc.subjectStochastic Inventory Modelsen_US
dc.subjectNewsboy Problemen_US
dc.subjectStock Managementen_US
dc.titleÇabuk bozulan ürünler için sağlam bir dağıtım sistemien_US
dc.title.alternativeA robust distribution and inventory system for perishable productsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSargın, Sevda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record