Show simple item record

dc.contributor.advisorTanyaş, Mehmet
dc.contributor.authorÖzkan, Mehmet
dc.date.accessioned2021-02-24T12:55:25Z
dc.date.available2021-02-24T12:55:25Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-12
dc.identifier.citationÖzkan, M. (2020). Deniz tedarik zinciri yönetiminde gemi acentesinin ve deniz ulaştırma işletmesinin karşılıklı seçimi / Reciprocal selection of ship agency and maritime transportation management in maritime supply chain management (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lİsansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7406
dc.description.abstractMal ve hizmetin farklı ülkelerdeki tedarikçilerden sağlanarak ülke sınırlarının ortadan kalktığı günümüzde düşük maliyet ve tedarik süresi önem kazanmıştır. Tedarik zincirinin entegrasyonu ile bu amaçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Deniz taşımacılığının sağladığı düşük maliyet ve ölçek ekonomisi gibi avantajlarının olması da, tedarik zincirinde liman ve gemi faaliyetlerinin entegrasyon süreci olan deniz tedarik zincirinin önemini arttırmaktadır. Bu doğrultuda deniz tedarik zinciri yönetiminde gemi acentesi ve deniz ulaştırma işletmesinin karşılıklı seçimi, tedarik zincirindeki işleyişin güçlenerek zincirdeki paydaşların rekabet avantajı sağlamalarına katkıda bulunacaktır. Bu amaçla söz konusu çalışma, denizcilik işletmeleri yönetimi, gemi yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi literatürüne bağlı olarak yarı yapılandırılmış mülakat, DEMATEL ve Bulanık ANP yöntemleri ile 12 sektör temsilcisinin katılımının yer aldığı karar modeli oluşturulmuş ve uygulama ile desteklenmiştir. Çalışmanın seçim kriterleri literatür taraması ile oluşturulmuştur. Seçim kriterleri sektörden 12 uzmanın katılımı ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat ile ana kriterler ve alt kriterler olacak şekilde yapılandırılmıştır. Yapılandırılmış seçim kriterlerine göre DEMATEL yöntemi ile etki haritası oluşturulmuştur. Son olarak bulanık ANP yöntemi ile etki haritasındaki kriter ilişkilerine göre gemi acentesi ve deniz ulaştırma işletmesi üzerinde uygulama yapılarak sonuç ve önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractLow cost and lead time have gained importance in today's world where country borders are eliminated by providing goods and services from suppliers in different countries. It is possible to achieve these goals with the integration of the supply chain. The advantages of maritime transport such as low cost and economy of scale increase the importance of the maritime supply chain, which is the integration process of port and ship activities in the supply chain. In this direction, reciprocal selection of the shipping agency and maritime transport business in maritime supply chain management will contribute to the competitive advantage of the stakeholders in the chain by strengthening the operation in the supply chain. For this purpose, a decision model is created with the participation of 12 sector representatives with semi-structured interview, DEMATEL and Fuzzy ANP methods based on the study, maritime enterprises management, shipmanagement, logistics and supply chain management literature, and supported by the application. The selection criteria of the study are established by a literature review. The selection criteria are structured as main criteria and sub-criteria with the semi-structured interview with the participation of 12 experts from the sector. The structured selection criteria for impact map is created accordance with DEMATEL method. Finally, an application is made on the shipping agency and the maritime transportation company with the fuzzy ANP method according to the criteria relations in the impact map and results and recommendations are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDeniz tedarik zincirien_US
dc.subjectDeniz ulaştırma işletmeen_US
dc.subjectGemi acenteliğien_US
dc.subjectDEMATELen_US
dc.subjectBulanık ANPen_US
dc.subjectMaritime supply chainen_US
dc.subjectMaritime transportation managementen_US
dc.subjectShip agencyen_US
dc.subjectDEMATELen_US
dc.subjectFuzzy ANPen_US
dc.titleDeniz tedarik zinciri yönetiminde gemi acentesinin ve deniz ulaştırma işletmesinin karşılıklı seçimien_US
dc.title.alternativeReciprocal selection of ship agency and maritime transportation management in maritime supply chain managementen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-8583-4447en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzkan, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States