Now showing items 1-1 of 1

    • Türkçede dolaysız anlatım 

      Özmen, Mehmet (Maltepe Üniversitesi, 2008)
      Dolaysız anlatımlar, Türkçe açısından, yeterince incelenmemiştir. Terim sözlüklerinde verilen kısa tanımlarda ise, sadece de-fiiliyle ilgili sınırlı örnekler verilmiştir...