Show simple item record

dc.contributor.authorUçar, Tuğçe
dc.contributor.editorEyüboğlu, Engin Eyüp
dc.date.accessioned2021-03-15T10:40:16Z
dc.date.available2021-03-15T10:40:16Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-07
dc.identifier.citationUçar, T. (2020). Türkiye'de dünya miraslarının korunmasına yönelik çalışmaların etkinliği: Kapadokya örneği / World heritage conservation effectiveness in Turkey: Cappadocia case (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7427
dc.description.abstractBu çalışma, üstün evrensel değerlere sahip Dünya Miras Alanlarının, sıradan koruma çalışmaları ile korunamayacağını ve özel statü ile ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu doğrultuda, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Bölgesi’nin sınırları içerisinde bulunan, miras korunması ve geliştirilmesinden sorumlu yönetim birimleri ile ilgili planları hazırlayan özel sektörün görüşlerine başvurularak bölgenin sorunları incelenmiştir. UNESCO Dünya Miraslarından; Amerika, Fransa ve İtalya’dan miras örnekleri yasal, yönetsel ve teknik açıdan Kapadokya Bölgesi ile birlikte ele alınırken miras koruma yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Bölgedeki Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması süreçlerindeki yönetimsel ve uygulamaya dayalı problemlere neden olan etmenler küresel, ulusal ve yerel olmak üzere üç düzeyde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kapadokya’nın koruma düzeyinin anlaşılması için, yerinde yapılan araştırmalar ile uluslararası ve ulusal bağlamda yapılan karşılaştırmalar, kişisel görüşmeler, UNESCO, mevzuat ve akademik verilere dayanmaktadır. Ayrıca, Kapadokya Bölgesi’nin korunması ve geliştirilmesindeki aktörlerden; 8 yerel İdare ile 8 özel sektör katılımcısından toplanan görüşler ile bu bölgenin korunmasındaki sorun ve tehditlerin tanımı yapılmıştır. Tüm bunların sonucunda, Kapadokya Bölgesinde bütüncül yönetimsel yaklaşımı olması gereken paradigma değişiminin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, söz konusu önerilen sistemin, miras koruma konusunda etkili olması için sahip olması gereken koruma esaslı vizyonla birlikte, bölgedeki sorunları ve tehditleri yok etmesi gerekmektedir. Bölgenin değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik teknik yaklaşımlar ve potansiyelini ortaya çıkaracak bütüncül politikaların üretilmesinin yanı sıra liyakatin öne çıkarılarak yeterli kadro yapısının oluşturulması gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleTürkiye'de dünya miras alanlarının korunmasında yönelik çalışmaların etkinliği: Kapadokya örneğien_US
dc.title.alternativeWorld heritage conservation effectiveness in Turkey: Cappadocia caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2842-0309en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorUçar, Tuğçe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States