Show simple item record

dc.contributor.authorÖrnek Konu, Cangül
dc.contributor.authorBaşaran Lotz, Neslişah Leman
dc.date.accessioned2021-03-24T13:17:34Z
dc.date.available2021-03-24T13:17:34Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBaşaran Lotz, N. L. ve Örnek Konu, C. (2019). Milli mücadele yıllarında halkçılık ve halkın temsili meselesi. Toplumsal Tarih Dergisi. Tarih Vakfı. 304, s. 58-65.en_US
dc.identifier.urihttps://www.tarihvakfi.org.tr/dergiler/toplumsal-tarih/304/toplumsal-tarih-nisan-2019/13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7450
dc.description.abstractHalkçılık Türkiye siyasi tarihi yazınında sıklıkla ele alınan konulardan biridir. Bu yazında halkçılık çoğunlukla Türkçü aydınların, İttihatçı ve Kemalist yazınında sıklıkla ele alınan konulardan biridir.1 Bu yazında halkçılık çoğunlukla Türkçü aydınların, İttihatçı ve Kemalist siyasi çevrelerin halkçılık yorumları üzerinden tartışıl- maktadır. Bu bağlamda halkçılık, kültürel bir “halka doğru” hareketi, solidarist bir toplum tasarımı ya da korporatist bir sosyal-siyasal tasarım olarak karşımı- za çıkmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTarih Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMilli mücadeleen_US
dc.subjectSosyalizmen_US
dc.subjectHalkçılıken_US
dc.titleMilli mücadele yıllarında halkçılık ve halkın temsili meselesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalToplumsal Tarih Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetme Bilimleri Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-1902-3192en_US
dc.identifier.volume304en_US
dc.identifier.startpage58en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖrnek Konu, Cangül


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess