Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan Çelenk, Esra
dc.contributor.authorEge, Tuncay
dc.contributor.authorÜnal, Emin
dc.date.accessioned2021-04-07T08:47:22Z
dc.date.available2021-04-07T08:47:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÜnal, E., Doğan Çelenk, E. ve Ege, T. (2020). The effects of bends in waveguides for aviation and non-aviation applications / Dalga kılavuzlarındaki bükülmelerin havacılık ve havacılık dışı uygulamalara etkileri. Journal of Aviation Research / Havacılık Araştırmaları Dergisi, Maltepe Üniversitesi. 2(1), s. 75-81.en_US
dc.identifier.issn2687-3338
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/jar
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7625
dc.description.abstractWaveguides, one of the most effective ways to carry electromagnetic energy, have application areas such as microwave communication systems, internet networks, radars, space exploration, optics and aviation. Sudden changes in the size or shape of the waveguides, such as bends and twists, can cause reflections and overall loss of efficiency. When such a change is required, the bends and twists of the waveguides must provide certain conditions to prevent reflections. This paper describes a new method to evaluate the attenuation constant for a circular dielectric or metallic waveguide having uniform curvature. When the radius of curvature “Ro” is large compared to the radius “a” of the waveguide field components can be obtained directly using toroidal coordinate system for the curved section of the waveguide instead of obtaining from those obtained for straight waveguide using perturbation techniques. Results obtained show excellent agreement with those given in the literature.en_US
dc.description.abstractElektromanyetik enerji taşımanın en etkili yollarından biri olan dalga kılavuzları, mikrodalga iletişim sistemleri, internet ağları, radarlar, uzay araştırmaları, optik ve havacılık gibi uygulama alanlarına sahiptir. Kıvrım ve bükülmeler gibi dalga kılavuzlarının boyutunda veya şeklindeki ani değişiklikler yansımalara ve genel verimlilik kaybına neden olabilir. Böyle bir değişiklik gerektiğinde, dalga kılavuzlarının kıvrımları ve bükülmeleri yansımaları önlemek için belirli koşullar sağlamalıdır. Bu makalede, düzgün bir eğriliğe sahip dairesel dielektrik veya metalik dalga kılavuzu için zayıflama sabitini değerlendirmek için yeni bir yöntem açıklanmaktadır. "R0" eğrilik yarıçapı, dalga kılavuzunun (R0 >> a) yarıçapı "a" ile karşılaştırıldığında büyük olduğunda, alan bileşenleri dalga kılavuzunun kavisli kısmı için doğrudan toroidal koordinat sistemi kullanılarak elde edilebilir. Düz dalga kılavuzu için pertürbasyon teknikleri kullanılarak elde edilir. Elde edilen sonuçlar literatürde verilenlerle mükemmel bir uyum göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectWaveguidesen_US
dc.subjectBendsen_US
dc.subjectMicrowaveen_US
dc.subjectDalga kılavuzuen_US
dc.subjectBükülmeleren_US
dc.subjectMikrodalgaen_US
dc.titleThe effects of bends in waveguides for aviation and non-aviation applicationsen_US
dc.title.alternativeDalga kılavuzlarındaki bükülmelerin havacılık ve havacılık dışı uygulamalara etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Aviation Research / Havacılık Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-3600-5164en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan Çelenk, Esra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess