Show simple item record

dc.contributor.authorAşkın Balcı, Hülya
dc.contributor.authorBahtiyaroğlu, Alper
dc.contributor.editorÇotuksöken, Betül
dc.contributor.editorYalçın, Nafi
dc.date.accessioned2021-04-07T08:48:23Z
dc.date.available2021-04-07T08:48:23Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.citationAşkın Balcı, H. ve Bahtiyaroğlu, A. (2008). Ahmet Vefik Paşa'nın ''Zoraki Tabip'' adlı tiyatro eserinde anlambilimsel görünümler / Semantic aspects in the play ''Zoraki Tabip'' by Ahmet Vefik Pasha. XX. Dilbilim Kurultayı Bildirimleri 12-13 Mayıs 2006. Maltepe Üniversitesi. s. 221-231.en_US
dc.identifier.isbn978-975-6760-35-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7639
dc.description.abstractDil ve dilbilim konusu üzerine yıllarca çalışmalar yapılmıştır. Biz de bu çalışmamızda dilbilimin incelenme alanlarından birisi olan anlambilimi ele alarak dünyada ve Türkiye'de göstermiş olduğu gelişmelerden bahsederek, ele aldığımız metinde anlamsal olayları benzetmeler, eğretilemeler ve değinmeceler başlıkları altında tespit etmeye çalışacağız...en_US
dc.description.abstractLanguage and linguistics have been researched for many years. In this study will mention the developments concerning semantics both in Turkey and in the world. Then we will analyze our text in terms of the semantic phenomena of comparison, methapor and admonition...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAnlambilimen_US
dc.subjectEğretilemeleren_US
dc.subjectDeğinmeceleren_US
dc.subjectBenzetmeleren_US
dc.subjectSemanticen_US
dc.subjectComparisionsen_US
dc.subjectOpinionsen_US
dc.subjectAdmonitonsen_US
dc.titleAhmet Vefik Paşa'nın ''Zoraki Tabip'' adlı tiyatro eserinde anlambilimsel görünümleren_US
dc.title.alternativeSemantic aspects in the play ''Zoraki Tabip'' by Ahmet Vefik Pashaen_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.journalXX. Dilbilim Kurultayı Bildirimleri 12-13 Mayıs 2006en_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Rektörlüken_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.endpage231en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Kitapta Bölüm - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess