Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBuket, Bekir Murat
dc.contributor.authorEyibil, Mustafa Alper
dc.date.accessioned2021-05-20T12:59:49Z
dc.date.available2021-05-20T12:59:49Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-05
dc.identifier.citationEyibil, M. A. (2021). Türkiye'de yoğun AR-GE harcaması yapan şirketlerin AR-GE harcamalarının büyüme ve karlılıklarına etkisi / The impact of R&D expenditures on growth and profitability of companies with intensive R&D expenditure in Turkey (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/7835
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye’nin yoğun AR-GE harcaması yapan şirketlerinin yaptıkları bu harcamaların şirket karlılığına ve büyümesine etkisinin incelenmesidir. Şirketlerin karlılığı ve büyümesinin genel anlamda iktisadi büyümeye de yol açacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yoğun AR-GE harcamasına sahip farklı sektörlerden dört şirket seçilmiş, bu şirketlerin 2005-2020 yılları arası faaliyet raporlarından elde edilen AR-GE harcamaları, net satışlar ve faaliyet karı verileri ele alınmıştır. Öncelikle en küçük kareler yöntemi ile AR-GE harcamalarının net satışlar ve faaliyet karına olan etkisi incelenmiş, daha sonra bu parametreler arasında Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Elde edilen çıktılar sonuç kısmında değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the effect of these expenditures made by the companies that make intense R&D spending in Turkey on the profitability and growth of the company. In this context, four companies from different sectors with heavy R&D expenditures were selected and R&D expenditures, net sales and operating profit data obtained from the annual reports of these companies between 2005 and 2020 were discussed. First of all, the effect of R&D expenditures on net sales and operating profit was examined by the least squares method, and then Granger Causality test was performed among these parameters. The outputs obtained were evaluated in the conclusion part.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAr-Geen_US
dc.subjectİktisadi büyümeen_US
dc.subjectKarlılıken_US
dc.subjectR&Den_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.titleTürkiye'de yoğun AR-GE harcaması yapan şirketlerin AR-GE harcamalarının büyüme ve karlılıklarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of R&D expenditures on growth and profitability of companies with intensive R&D expenditure in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-5381-0993en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess