Show simple item record

dc.contributor.advisorYalın, Celal Oktay
dc.contributor.authorÖzyurt, Ebru
dc.date.accessioned2021-06-30T12:05:21Z
dc.date.available2021-06-30T12:05:21Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-06
dc.identifier.citationÖzyurt, E. (2021). Türk sinemasında emeğin temsili: Karanlıkta Uyananlar Belgeseli / Representation of labor in Turkish cinema: '' a documentary on those Awoke in the Dark''. Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/8014
dc.description.abstractİşçi sınıfı ve emeğin temsili Türk Sinemasında çoğu zaman göz ardı edilmiş bir temadır. Özellikle 1961 Anayasasının işçilere tanımış olduğu toplu sözleşme ve grev hakkı önemli bir dönüm noktası olmuş ve Türk Sinemasında bunun yansımaları görülmüştür. Toplumsal Gerçekçilik akımının önemli filmlerinden “Karanlıkta Uyananlar” Türk sinema tarihinde işçi sınıfını, sendikal mücadeleyi, toplu sözleşme ve grev hakkını doğrudan merkezine alan ilk önemli yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Vedat Türkali ve Ertem Göreç işbirliğinin ürünü olan “Karanlıkta Uyananlar” yapım ve üretim süreçleri ile de yerleşik geleneklerin tamamen dışında bir örnektir. Ertem Göreç, genç yaşta sinema endüstrisi içinde çalışmaya başlamış bir sinema emekçisi olarak aynı zamanda Türk sinemasındaki ilk sendikalaşma girişimlerine de öncülük etmiştir. Tez çalışmasının amacı, bir yandan “Karanlıkta Uyananlar” filmini sinemada emeğin temsili açısından irdelemek diğer yandan da filmin yapımı ile de iç içe geçen Sine -İş sendikasının kuruluş safhasını araştırmaktır. Bu araştırmanın bir diğer çıktısı yaşayan kişilerin tanıklıklarında “Emeğin Sineması : Karanlıkta Uyananlar” adlı belgesel film çalışması olacaktır.en_US
dc.description.abstractWorking class and the representation of labor has been underrepresented in the Turkish Cinema. But with the new Constitution in 1961 and collective bargaining and striking rights in effect, Turkish cinema had a change of tunes as well. As a pioneer film of Social Realism school of Turkish cinema, “Those Awoke in the Dark” became the first film to put issues like collective bargaining, strikes, labor movement and unionization to center of its story. The movie, which was Vedat Turkali and Ertem Goreç’s collaborative brainchild, is a complete distinction from the orthodox moviemaking production efforts in Turkey. Ertem Goreç, a veteran of film business since his youth, had also paved the way for unionization in Turkish Cinema. The aim of this thesis is to shed light on the representation of labor in the movie “Those Awoke in the Dark” while also searching for the efforts of the foundation of Turkey’s first labor union in the movie business, Sine-İş. Another outcome of this research will be a documentary/film called “Cinema of Labor : Those Awoke in the Dark” bringing the witnesses of that period to the spotlight and to the movie.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKaranlıkta uyananlaren_US
dc.subjectErtem Göreçen_US
dc.subjectTürk sinemasında sendikalaşmaen_US
dc.subjectToplumsal gerçekçiliken_US
dc.subjectThose Awoke in the Darken_US
dc.subjectErtem Göreçen_US
dc.subjectUnionization in Turkish Cinemaen_US
dc.subjectSocial realismen_US
dc.titleTürk sinemasında emeğin temsili: Karanlıkta Uyananlar Belgeselien_US
dc.typeartThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-6797-5959en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess