Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıca, Fatma
dc.contributor.authorÖztürk, Esra
dc.date.accessioned2021-09-01T13:59:16Z
dc.date.available2021-09-01T13:59:16Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-06
dc.identifier.citationSarıca, F. (2021). Enerji hasadı ile nesnelerin interneti uygulaması / Application of energy harvesting with internet of things (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/8136
dc.description.abstractNesnelerin İnterneti (IoT, Internet of Things), günümüz teknolojisinde gündelik hayatımızda ve endüstriyel alanda en çok karşılaştığımız kavramlardan bir tanesi haline gelmiştir. Nesnelerin İnterneti uygulamaları akıllı ev sistemleri, sağlık hizmetleri ve hasta takibi, endüstriyel otomasyon, tarım ve hayvancılık, giyilebilir teknolojiler, lojistik gibi hemen hemen her sektörde kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar içerisinde karşılaşılan en büyük zorluklardan bir tanesi de IoT nesnelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yaygın olarak bu enerji pil kullanımı ile elde edilir. Enerji ihtiyacında sınırlı bir kaynağının kullanımı ise uygulama içerisinde pek çok kısıtlamalara sebep olmaktadır. Gelişen teknoloji ile yenilikçi ve alternatif çözüm olarak IoT uygulamalarda enerji hasadı yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Enerji hasadı yöntemlerinin IoT sistemler içerisinde kullanılan düşük güç tüketimli elektronik cihazlara adaptasyonu sayesinde kendi enerjilerini ortam kaynaklarından elde edebilen yapıların kurulmasına olanak sağlanmıştır. Bu çalışma içerisinde radyo dalgalarından elde edilebilecek enerji ile çalıştırılan bir IoT uygulama geliştirilmiştir. Radyo frekansından (RF) enerji elde edebilmek için ticari bir RF hasatlayıcı kullanılmıştır. RF Enerji hasatlayıcıdan elde edilen enerji ile düşük güç tüketimli beacon cihazının çalıştırılması, beacon üzerinden yayımlanan Bluetooth Düşük Enerji (BLE, Bluetooth Low Energy) mesajının geliştirilen iOS (iPhone Operating System) mobil uygulama üzerinden alınması, alınan mesajın içeriğinin geliştirilen arka uç uygulamasına iletilmesi, iletilen mesajın veritabanı üzerinde saklanması ve saklanan verilerin arka uç uygulaması ile istemcilere iletilmesi sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn today's technology the Internet of Things has become one of the most common concepts that we encounter in our daily life and in industrial field. Internet of Things applications can be used in almost every sector such as smart home systems, healthcare and patient tracking, industrial automation, agriculture and animal husbandry, wearable technologies,logistics. One of the biggest challenges faced in Internet of Things applications is to provide the needful energy of IoT objects to function. Generally, batteries are used for this energy requirement. The use of a limited resource in energy needs causes many restrictions in application. With the developing technology, as an innovative and alternative solution, energy harvesting methods have started to be used in IoT applications. With the adaptation of energy harvesting methods to low-power electronic IoT devices, it has been possible to establish structures that can obtain their energy from ambient environmental sources.In this study, an IoT application that can be operated with energy obtained from radio waves has been developed.A commercial RF harvester is used to extract energy from radio waves. With the DC energy obtained through RF energy harvester, the low power consumption beacon device was operated.In this study, the BLE message broadcasts over the Beacon device was received via the developed iOS mobile application, the content of the received message was transmitted to the developed backend application. In next step, the transmitted message was stored on the database, and the stored data was transmitted to the clients with the backend application.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectRF enerji hasadıen_US
dc.subjectNesnelerin internetien_US
dc.subjectBeaconen_US
dc.subjectBluetooth düşük enerjien_US
dc.subjectBLE iOS mobil uygulamaen_US
dc.subjectMQTTen_US
dc.subjectRF energy harvestingen_US
dc.subjectInternet of thingsen_US
dc.subjectBeaconen_US
dc.subjectBluetooth low energyen_US
dc.subjectBLE iOS mobile applicationen_US
dc.subjectMQTTen_US
dc.titleEnerji hasadı ile nesnelerin interneti uygulamasıen_US
dc.title.alternativeApplication of energy harvesting with internet of thingsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-9482-825Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess