Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelen, H. Nermin
dc.contributor.authorYakupoğlu, Yusuf
dc.date.accessioned2019-07-11T08:52:08Z
dc.date.available2019-07-11T08:52:08Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-11
dc.identifier.citationYakupoğlu, Y. (2011). Erken çocukluk döneminde yer alan, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların benlik kavramlarıyla babalarının bağlanma stillerinin (güvenli–korkulu, kayıtsız–saplantılı) arasındaki ilişkinin incelenmesi / Investigation of the relationship between father's attachment styles (safe-fearful, indifferent-obsessive) and perception of self-concept for children who in early childhood; attending early childhood education instutitions (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/825
dc.description.abstractBu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5 ve 6 yaş çocuklarının benlik kavramlarının, babalarının bağlanma stillerine göre farklılık gösteri göstermediği incelenmiştir. İlişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, İstanbul ili Sarıyer ilçesine bağlı FMV Ayazağa Işık Anaokulu’na devam eden 5 ve 6 yaş grubu çocukları ile babaları oluşturmaktadır. Örneklem seçkisiz yöntemle evrenden seçilen 41 kız, 34 erkek öğrenci ile öğrencilerin babalarından oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Cicirelli (1974) tarafından okul öncesi (3-6 yaş) çocuklar için geliştirilmiş olan Purdue Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği (PCS) ile Fraley ve Arkadaşları (2000) tarafından yetişkinde bağlanma stilini belirlemek için geliştirilmiş olan Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II (YİYE-II) kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından çocukların ve babaların demografik bilgilerini edinmek amacıyla geliştirilmiş olan Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni benlik kavramı, bağımsız değişkeni ise babanın bağlanma stili (güvenli, kaygılı-kararsız, kaçınan)’dir. Verilerin analizinde, Pearson Korelasyon Analizi, Kikare testi, bağımsız değişkenlerin iki kategorili olduğu durumlarda t-testi, üç ve daha fazla kategori olduğu durumlarda Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların benlik kavramı puanlarının babalarının bağlanma stiline (güvenli, kaygılı-kararsız, kaçınan) göre anlamlı bir fark göstermediği bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this research it has been examined whether the self-concepts of 5 and 6 year- old children who are attending pre-school educational institutions, differ or not, according to their father’s attachment patterns. The research was performed in accordance with the relational scanning model of 5 and 6 year-old children attending to FMV Ayazağa Işık Pre-School and their father’s are the population of the research. The sample consists of 75 students, 41 girls and 34 boys, that has been chosen from the population. The data of the research was collected using Purdue Self Concept Scale for Children, developed by Cicirelli (1974) for pre-school (3-6 years old) children, and Experiences in Close Relationships-Revised- II (Fraley, Waller, & Brennan, 2000). A Demographic Information Form, developed by the researcher is also used. Self concept is the dependent variable and; the attachment patterns of the father (secure, anxious/ambivalent, avoidant) In order to analyze the data, Pearson Correlation Analysis and Chi-square test have been applied. T-test has been applied for the independent variables that had two categories, and the Kruskal Wallis-H Test has been applied for the independent variables that had 3 or more categories. The result of the study have shown that the self concept scores of the children show no significant difference according to the attachment patterns (secure, anxious/ambivalent, avoidant) of the father.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenliken_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectYetişkinde bağlanmaen_US
dc.subjectBabaen_US
dc.subjectSelfen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectAdult attachmenten_US
dc.subjectFatheren_US
dc.titleErken çocukluk döneminde yer alan, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların benlik kavramlarıyla babalarının bağlanma stillerinin (güvenli–korkulu, kayıtsız–saplantılı) arasındaki ilişkinin incelenmesi.en_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between father's attachment styles (safe-fearful, indifferent-obsessive) and perception of self-concept for children who in early childhood; attending early childhood education instutitionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYakupoğlu, Yusuf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record