Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahintürk, Sevgi
dc.contributor.authorUzun, Yusuf Adem
dc.date.accessioned2021-11-05T11:53:55Z
dc.date.available2021-11-05T11:53:55Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-09
dc.identifier.citationUzun, Y. A. (2021). Huzurevinde çalışanların yaşlılara karşı tutumlarının insan hakları açısından değerlendirilmesi / Assesment of the attitudes towards elders of nursing home personnel in terms of human rights (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/8325
dc.description.abstractAyrımcılık bir insan hakları ihlalidir. Yaşlı ayrımcılığı ise insanların yaşları nedeniyle uğradıkları bir ayrımcılık türüdür. Giderek yaşlanan dünyada ve ülkemizde, yaşlı nüfusun toplumsal açıdan gerek sosyoekonomik bir yük, gerekse bakım sorunu olarak değerlendirilmesi, tek tek kişi eylemlerinde veya üretilen sosyal politikalarda yaş temel alınarak sergilenen olumsuz tutum ve eylemlere dönüşmesi yaşlı ayrımcılığına yol açmaktadır. Diğer yandan her türlü kamu hizmetinde insan hakları taleplerinin gerçekleştirilmesi gerekliliği söz konusudur. Bu taleplerin karşılanmadığı ya da yerine getirilmediği durumlarda insanlar insansal olanaklarına erişmek bakımından engellenmiş olacaklardır. Bu araştırmada ise yaşlılık dönemine ilişkin geliştirilmiş sosyal hizmet politikalarından birisi olan kurum bakımı hizmet modellerinden huzurevinde çalışan personellerin yaşlılara karşı tutumları, ayrımcı muamele kapsamında insan hakları açısından incelenmiştir. Yapılan araştırma verilerinin sonuçlarına göre evde yaşlı kişi ile birlikte yaşama ve cinsiyet faktörünün ayrımcı muamelede bulunma durumunu etkilediği saptanmıştır. Bu ayrımcı muameleler, en çok yaşlının yaşamını sınırlama hususunda karşımıza çıkmaktadır.en_US
dc.description.abstractDiscrimination is a human rights violation. Ageism a sort of discrimination that people sustain because of their ages. The world and our country are getting old gradually. Elderly population is evaluated in terms of social as socioeconomic burden and care problem. Exposing aged - based negative attitudes cause ageism from one by one person acts and produced social politics. On the other hand it is in question achieving the necessity of human rights requests in every civil services. People might be deprived of reaching humanely opportunities when the demands aren't satisfied or carried out. In this research staffs' attitude which is one of the developed social work politics that developed about senescence term of institution care service models in nursing home is researched as discriminative treatment. According to the research data’s results it has been determined that living with an elderly person at home and gender factor affect being in discriminatory treatment. These discriminatory treatments are mostly encountered to limit of the elderly person’s life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHuzurevien_US
dc.subjectAyrımcılıken_US
dc.subjectYaşlı ayrımcılığıen_US
dc.subjectİnsan haklarıen_US
dc.subjectSosyal hizmeten_US
dc.subjectNursing homeen_US
dc.subjectDiscriminationen_US
dc.subjectAgeismen_US
dc.subjectHuman rightsen_US
dc.subjectSocial worken_US
dc.titleHuzurevinde çalışanların yaşlılara karşı tutumlarının insan hakları açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssesment of the attitudes towards elders of nursing home personnel in terms of human rightsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-0186-8536en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess