Now showing items 1-2 of 2

  • Cerrahi operasyon geçiren hastaların konfor düzeyinin değerlendirilmesi 

   Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu; Kubat Bakır, Gizem; Yurt, Seher (Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, 2020)
   Amaç: Bu araştırma, cerrahi operasyon geçiren hastaların konfor düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. İstanbul’da bir vakıf üniversitesi hastanesinde, ...
  • Yaşlılıkta kronik hastalıkların yönetimi ile ilişkili faktörler 

   Akın, Semiha (Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, 2019)
   Dünyada nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kronik hastalıkların insidansı hızla artmaktadır. Yaşlı bireylerde kronik hastalıklar nedeniyle yaşam kalitesi ve bakım gücü olumsuz etkilenmekte ve ölüm riski artmaktadır. Yaşlılarda ...