Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de soylulaştırma ve kentin biyopolitik çehresi 

      Şahin, Burak (Maltepe Üniversitesi, 2014)
      Çok kültürlülük ve melezleşme tartışmalarının sıklığına karşın kentin homojenleştirilmesine yönelik teyakkuz hali gün geçtikçe ivme kazanmaktadır. ‘Soylulaştırma’ terimiyle ifade edilen, kentin tehditkâr ve müphem ...