Show simple item record

dc.contributor.authorİrgin Uzun, Türkan
dc.contributor.authorMahmoud Zein, El Abidin
dc.date.accessioned2019-04-17T12:08:31Z
dc.date.available2019-04-17T12:08:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationİRGİN UZUN, Türkan; Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul El ABİDİN, Mahmoud Zein; Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/320352321
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/99
dc.description.abstractThe Hejaz Railway, considered the last major project of the Caliphate, was an important project of the Ottoman Empire in the second half of the 19th century. Books, articles and theses were written about the project by numerous domestic and foreign researchers, but the “Hicaz Railway Müdüriyyet-i Umumiyesi Project,” which was meant to serve and strengthen the region, was never truly completed. This study is a review of the original drawings found in the archives of the General Directorate of Foundations and some 6000 BOA documents, as well as the historical and political developments related to the project. The plan and facade features of this high-quality project supported by the empire and reflecting the style of the national architect have been introduced for the first time in detail with evaluations of the architectural approach. The aim of this article was to provide new insight and information to researchers on the work of architects Kemaleddin, Ali Talat and Mukbil Kemal. Hilafetin son büyük projesi olarak kabul edilen Hicaz Demiryolu, Osmanlı İmparatorlu’ğunun 19. yy’ın ikinci yarısında gerçekleştirdiği önemli projelerden biridir. Bu konuda yerli, yabancı çeşitli araştırmacılar tarafından kitap, makale ve tezler yazılmıştır. Ancak bölge için inşası düşünülen Hicâz Demiryolu Müdiriyyet-i ‘Umûmiyyesi Binası Projesi hiç gündeme gelmemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan özgün çizimlere ve 6000’e yakın BOA belgelerinin taranmasının ardından, Hicaz hattı ve Müdüriyyeti ile ilgili tarihsel ve siyasal gelişmeler ele alınarak “Hicaz Müdüriyyet-i Umumiye Binası Projesi” makalede konu edinilmiştir. İmparatoluğun desteklediği ve Milli Mimari döneminin özelliklerini yansıtan yüksek nitelikli bu projenin plan ve cephe özellikleri, kapsamlı olarak ilk defa gün ışığına çıkarılarak çizimlerdeki mimari yaklaşım karşılaştırmalı değerlendirmelerle ortaya konulmuştur. Makalenin asıl amacı, Evkaf Ser mimarı Kemaleddin Bey yönetiminde tasarlanan, İnşaat ve Tamirat Müdür ve Mimarı Ali Talat Bey’in onayladığı ve Mukbil Kemal’in mimar olarak görev aldığı “Hicâz Demiryolu Müdiriyyet-i ‘Umûmiyyesi Binâsı Projesi” olarak adlandırılan çizimlerin incelenmesiyle alana yeni bir açılım sağlamak ve yeni araştırma ve değerlendirmelere ışık tutmaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYıldız Technical Universty Faculty of Architectureen_US
dc.relation.isversionof10.5505/megaron.2017.23865en_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectAli Talat Beyen_US
dc.subjectII. Abdülhamit dönemi mimarisien_US
dc.subjectHicaz Demiryolu Genel Müdürlük Binasıen_US
dc.subjectHicaz Demiryolu Müdiriyyet-i Umûmiyyesi Binâsı projesien_US
dc.subjectMilli mimarien_US
dc.subjectMimar Kemaleddin Beyen_US
dc.subjectMimarlık Tarihien_US
dc.subjectOsmanlı mimarisien_US
dc.subjectOttoman architectureen_US
dc.subjectnational architectureen_US
dc.titleHicaz Demiryolu Genel Müdürlük Binası “Hicâz Demiryolu Müdiriyyet-i ‘Umûmiyyesi Binası Projesi” özgün çizimleri üzerinden bir okumaen_US
dc.title.alternativeA Study of the Original Drawings of the Hejaz Railway Headquarters Buildingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMEGARON Yıldız Technical Universty Faculty of Architecture e-jurnalen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-3306-0101en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage572en_US
dc.identifier.endpage588en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal