Now showing items 1-1 of 1

    • Ulusal sinema düşüncesi bağlamında bir kuram önerisi 

      Özayten, Güneş (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
      Bu tez çalışmasında, 1965 yılından itibaren, Halit Refiğ, Metin Erksan, Duygu Sağıroğlu gibi sinemacılar tarafından savunulan ve kuramsal düşünceleri Halit Refiğ tarafından oluşturulan Ulusal Sinema Düşüncesi ele alınmaktadır. ...