Now showing items 1-1 of 1

    • Türk sinemasında emeğin temsili: Karanlıkta Uyananlar Belgeseli 

      Özyurt, Ebru (Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021)
      İşçi sınıfı ve emeğin temsili Türk Sinemasında çoğu zaman göz ardı edilmiş bir temadır. Özellikle 1961 Anayasasının işçilere tanımış olduğu toplu sözleşme ve grev hakkı önemli bir dönüm noktası olmuş ve Türk Sinemasında ...