Now showing items 1-12 of 12

  • Bilgide kesinlik arayışı 

   Arlı Çil, Dilek (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   Bilgi ve kesinlik arasındaki ilişki Eskiçağdan itibaren felsefi sorgulamalara konu olmuştur. Platon, Aristoteles ve Descartes "bilgi"yi ele alırken kesinliği bilginin özsel bir niteliği olarak varsaymışlardır. Fakat ...
  • Can the study of Heuristics be adopted in ethics? 

   Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Arlı Çil, Dilek (Peter Lang, 2019)
   Introduction The study of heuristics is a theory which argues that there are some practical guidelines, determined through the combination of mental and environmental conditions, that lead us to action. It analyzes how ...
  • Eleştirel düşünme eğitimi ve felsefi düşünme 

   Arlı Çil, Dilek (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Günümüzde eleştirel düşünmenin önemine yapılan vurgu giderek artmaktadır. Eleştirel düşünme, öğrenenlere kazandırılması gereken 21. yüzyıl becerilerinden biri olarak eğitimin amaçları arasında yerini almaktadır. Eleştirel ...
  • Hegel's theory of recognition and the possibility of unity in civil society 

   Arlı Çil, Dilek (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
   The aim of this study is to investigate the possibility of unity within civil society by appealing to Hegel’s thoughts mainly focusing on the Philosophy of Right. It will be argued that Hegel’s theory of the corporation ...
  • Heidegger'de varlık ve dil 

   Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Arlı Çil, Dilek (Çizgi Kitabevi, 2012)
   Bu çalışmanın amacı Heidegger’in ortaya koymuş olduğu dil anlayışını incelemektir. Fakat Heidegger’in dil ile ilgili görüşleri, Varlıkla ilgili görüşlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. Düşünürün en çok alıntı yapılan ...
  • Kartezyen anlam görüşünün eleştirisi olarak felsefi soruşturmalarda dil ve anlam 

   Demirci, Özgür (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2020)
   Bu çalışmanın amacı, Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar’da ortaya koyduğu dil ve anlam görüşünün, Kartezyen felsefenin öne sürdüğü dil ve anlam görüşünün eleştirisi olarak ele alınabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ...
  • Kartezyen anlam görüşünün eleştirisi olarak felsefi soruşturmalar’da dil ve anlam 

   Demirci, Özgür; Arlı Çil, Dilek (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020)
   Bu çalışmanın amacı, Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar’da ortaya koyduğu dil ve anlam görüşünün, Kartezyen felsefenin öne sürdüğü dil ve anlam görüşünün eleştirisi olarak ele alınabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ...
  • Rehberim felsefe: eğitime felsefece bakışlar 

   Tunçel, Ahu; Karasar, Şahin; Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Tunçel, Ahu; Kara, Elif Dilan; Demirci, Özgür; Arlı Çil, Dilek; Şimga, Hülya; Şahintürk, Sevgi; Önkal, Güncel; Kutlusoy, Zekiye; Kuçuradi, İoanna (Maltepe Üniversitesi, 2021)
   Elinizdeki kitap Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü akademisyenlerinin ortak kararı ve katkısıyla doğan bir projedir. Bu kitap felsefe alanı içerisinde birbirinden farklı uzmanlıkları olan akademisyenlerimizin her birinin ...
  • The relation between technology and truth in Heidegger’s The Question Concerning Technology 

   Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Arlı Çil, Dilek (HRČAK, 2012)
   As people who live in modern ages, technology occupies a great place in our lives. In the way how we relate to technology, we regard it as a means to an end. We use technology in the service of our needs. But we also blame ...
  • Schindler’in Listesi ve Schopenhauer’in Özgür İnsanı 

   Schopenhauer’e göre, insan, hem bilen yanı hem de isteyen yanı olan ikili bir varlıktır. İnsanlar arasındaki farkı belirleyen de istemeleri ve bilgileri arasındaki ilişkinin türüdür. Bu ilişki, temelde iki farklı insan ...
  • Thomas Hobbes ve J. J. Rousseau’da insan doğası ve barışın olanağı 

   İşler, Erdal (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde, belirli bir insan doğası düşüncesinden hareketle geliştirilen toplumsal barışı sağlama önerilerinin barındırdığı sorunlar T. Hobbes ve J. J. Rousseau’nun düşüncelerinden hareketle gösterilecektir. İki düşünür de, ...
  • Wittgenstein'ın birinci dönem düşüncelerindeki resim kuramı ve anlamla ilgili sorunlar 

   Arlı Çil, Dilek (Mersin Üniversitesi, 2019)
   Ludwig Wittgenstein’ın dil, doğruluk ve anlam ile ilgili düşünceleri birinci dönem ve ikinci dönem olarak ele alınmaktadır. Wittgenstein, birinci döneminde, dilin ve düşüncenin dünyayı resmettiğini öne sürmüştür. Doğruluk ...