Now showing items 1-1 of 1

    • Türk kamu yönetiminde modernleşme ve stratejiler 

      Başalan, Cihan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Yönetim kavramı, ilk insan topluluklarının var olduğu zamanlardan bugüne süregelen bir olgudur. Zaman içerisinde sürekli olarak değişime uğrayan yönetim kavramı, özellikle 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinin ...