Now showing items 1-1 of 1

    • Ülkeler arası göç ağlarının modellenmesi ve analizi 

      Bolata, Oğuz Yusuf (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-09)
      Bu tez çalışmasında, ülkeler arası göç ağı modellenmiştir ve karmaşık ağ analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Veri seti için, Birleşmiş Milletler’e ait “Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination ...