Now showing items 1-1 of 1

    • Basın etiği 

      Kaya, Eda Ülgen (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
      20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişte, dünya dinamikleri hızla değişmeye devam ediyor. Siyasal ve ekonomik alanda tanık olduğumuz değişim, yaşamın her alanına sızarken, ulusların geleceğini de zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. ...