Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Algılanan baba tutumu ve benlik saygısı arasındaki ilişki 

      Sancar, Nebahat (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinde algılanan baba tutumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 ...