Now showing items 1-1 of 1

    • 1980-88 İran-Irak savaşı ve Irak Kürtlerine etkileri 

      Yiğit, Seyfullah (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      20. yüzyıl (y.y.) Dünya siyasi tarihi açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıldır. Bu yüzyıl içerisinde iki büyük dünya savaşı gerçekleşmiş olup, 1. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası dünya sistemi yeniden ...